Våra tjänster och produkter

Alla produkter tas fram med kundens önskemål i fokus och enligt på marknaden vedertagna standarder (t ex XML, SGML, S1000D, SCORM).

Vårt fokus ligger framför allt på produkter/system inom fordon och aggregat (t ex personbilar, lastbilar, snöslungor och släpvagnar) men vi arbetar även med en ytterligare produkter/system som t ex ledningssystem, datorsystem, dammsugare, snöskotrar och flygbasmateriel.

Vi tar även på oss enskilda uppdrag inom områdena analyser, dokumentation, videokonvertering, produktblad, illustrationer (2 D – 3D), animationer, digitalisering mm.

Tikabs produkter karaktäriseras av:

 • en strukturell och pedagogisk nedbrytning av innehållet så att man enkelt hittar vad man söker
 • instruktiva bilder (teckningar och foton)
 • god språkbehandling så att missförstånd inte uppstår
 • att produktionsmiljön och formatet garanterar att innehållet kan revideras och uppdateras under produktens/systemets hela livstid

Tikab levererar innehåll och kunskap i de mest förekommande språken bl a enligt nedanstående alternativ:

 • tryckorginal i svartvitt eller färg
 • färdigt tryck i önskat antal exemplar
 • digitalt format, som kan kompletteras med videosekvenser och animeringar
 • format anpassad för informationssystem, dokumenthanteringssystem och/eller LMS-system
 • PDA-anpassat format för text och instruktionsfilm
 • redaktionsarbete i kundens produktionsmiljö på plats hos kund
 • redaktionsarbete på distans direkt i kundens produktionsmiljö