Affärsidé & vision

Affärsidé
…Tikab ska erbjuda en komplett framstående specialistresurs som ska utföra ett komplett uppdrag från teknisk analys till färdig dokumentation…

Vision
…Tikab ska befästa och utveckla sin position som ett välkänt företag med spetskompetens inom specialområdet teknisk dokumentation…