Policys

Företagspolicy
…Kunderna ska uppleva att Tikab har en effektiv styrning av tjänste- och produktkvalitét och att Tikab håller avtalade leveranstider och priser…

Kvalitetspolicy
…Grundläggande för  verksamheten är att Tikab ska ha ett lednings- och kvalitetssystem som överensstämmer med kraven i SS-ISO 9001…

Miljöpolicy
…Tikab ska ha en ständig omtanke om vår yttre och inre miljö. Vår intention är att tillämpa ett miljöledningssystem enligt kraven i SS-ISO 14001…

Personalpolicy
…De anställda i företaget ska ”få göra det man är bäst på” och successivt utvecklas inom resp.ektive specialistområden genom systematisk utbildning/träning…