Vilka är vi på Tikab

Tikab producerar och levererar kompletta tekniska dokumentationer, exempelvis instruktionsböcker, användarmanualer, utbildningsmateriel, reparationsböcker och reservdelskataloger för den civila och militära marknaden.

Tikab agerar även som innehållsleverantör direkt till kunders informationssystem, dokumenthanteringssystem och utbildningsadministrationssystem.

Vi riktar oss främst till tillverkningsindustri av tekniska produkter och system.

Sedan många år återfinns Scania, Volvo, BAE Systems Hägglunds, Försvarets materielverk, Eltel Networks med flera bland våra kunder.

Affärskonceptet är
… att erbjuda kunderna en specialistresurs som har bredden och kompetensen att genomföra ett komplett uppdrag, från teknisk analys till färdig produkt i tryckt eller digital form.

Kvalitet är kännetecknet för varje produktion och leverans hos oss.